۱۵ بهمن

وسایل هوشمند

سیستم کنترل تهویه مطبوع

هوارسان ها

حلقه ها و نقاط کنترلی در سیستم کنترل دما به صورت هوشمند، دمای هوای محیط توسط ترموستات هایی که در فواصل استاندارد نصب می شوند اندازه گیری و به سیستم مرکزی ارسال می شود. سیستم مرکزی با توجه به دمای خارج و دمای درخواستی کاربر، فرمانی مناسب را به سیستم تهویه می دهد و این کار آنقدر صورت می گیرد تا به دمای مورد نظر برسد. برای تنظیم دقیق دمای هوا و مصرف بهینه انرژی در هوارسان نقاط کنترلی و حلقه های کنترلی به شرح زیر می باشند: اندازه گیری و مانیتور کردن دما با اندازه گیری دمای هوای تازه و برگشتی با استفاده از سنسور دمای قابل نصب در داکت و مقایسه آن با دمای Setpoint، فرمان لازم جهت باز یا بسته شدن شیرهای کویل ها به میزان لازم، صادر می گردد. با مانیتور کردن دمای هوای ورودی به فضا از مطلوب بودن آن مطلع شده و در صورت عدم تناسب با دمای مورد نظر فرامین لازم اجرا می شوند. کنترل عملگر دمپرهای هوای تازه، برگشتی و اگزاست با اندازه گیری میزان CO۲ و رطوبت هوای برگشتی و مانیتور کردن آن ها در سیستم، میزان باز و یا بسته شدن دمپرها محاسبه شده و از طریق سیستم فرمان داده می شود. برای مثال در صورتیکه میزان CO۲ از حد مجاز بیشتر شود دمپرهای هوای برگشت بسته شده و هوای برگشتی اگزاست می شود و متناسب با هوای اگزاست شده هوای تازه وارد هوارسان می گردد. مانیتور وضعیت گرفتگی فیلتر درصورتیکه اختلاف فشار بین هوای ورودی به فیلتر و خروجی از آن که با استفاده از سوئیچ اختلاف فشار اندازه گیری شده و در سیستم مانیتور می شود بیشتر از حد مجاز گردد، به سیستم آلارم داده می شود تا فیلتر تعویض شود. جلوگیری از یخ زدگی وجود سنسور یخ زدگی بر روی کویل ها در شرایط سرد محیط امری ضروری است که به هنگام پایین تر رفتن دما از نقطه مشخص، سیستم BACS سناریوی لازم را اجرا کند. کنترل خاموشی و روشن کردن دستگاه هوارسان آغاز به کار و توقف دستگاه هوارسان از طریق روشن و خاموش شدن فن های هوای رفت و برگشت بر اساس عملکرد کنترلی تعریف شده برای آن ها صورت می پذیرد. از این رو سیستم کنترل روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان به بخش های کنترل دمنده هوای رفت و کنترل دمنده هوای برگشت تقسیم می گردد . Hand/Off/Auto در تابلوی قدرت هوا رسان برای هریک از فن های هوای رفت و برگشت یک کلید سه وضعیتی Hand/Off/Auto در نظر گرفته شده است که به منظور روشن و خاموش کردن فن های دستگاه هوارسان در حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرند: وضعیت دستی” با قرار دادن هریک از کلیدهای سه وضعیتی در حالت Hand، فن مربوطه در وضعیت دستی (غیر اتوماتیک) قرار گرفته و از کنترلر هیچ گونه فرمانی را جهت روشن و خاموش شدن دریافت نمی کند و در این حالت به سیستم آلارم داده می شود زیرا کنترل از سیستم خارج می شود. در این حالت برای اعمال فرمان به فن ها و خاموش و روشن کردن آن ها می توان از کلیدهای Start/Stop تعبیه شده برای هر یک از فن ها در تابلوی قدرت هوا رسان استفاده نمود وضعیت اتوماتیک “ با قرار دادن هریک از کلیدهای سه وضعیتی در حالت Auto فن مربوطه در وضعیت اتوماتیک قرار گرفته و از این پس فرامین روشن و خاموشی را به صورت نرم افزاری از کنترلر دریافت می کند. در این حالت سوئیچ های Start/Stopعملا از مدار خارج شده و هیچ نقشی را در روشن و خاموش کردن فن ها بر عهده نخواهند داشت . جهت خاموش و روشن شدن دستگاه هوارسان در حالت اتوماتیک، می توان سه مد زیر را در سناریوهای برنامه آن تعریف کرد: *مد زمان بندی *مد دائم کار *مد خاموش” چگونگی روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان بر اساسی عملکرد کنترلر در هریک از مدها به ترتیب زیر می باشد: مدزمان بندی در این حالت اعمال فرمان روشن و خاموشی از کنترلر به هریک از فن ها بر اساس برنامه زمان بندی بهینه تعریف شده برای کنترلر صورت می گیرد . برنامه زمان بندی تعریف شده برای کنترلر در هوارسان های مختلف با هم تفاوت داشته و می تواند بر اساس زمان های حضور و یا عدم حضور افراد در محیط ، تغییرات دمای هوای محیط بیرون و داخلی در این زمان ها و یا موارد دیگر باشد . مد دائم کار در این حالت کنترلر وارد مد دائم کار شده و با اعمال فرمان به فن های هوارسان، آن ها را در وضعیت همواره روشن (On) قرار می دهد. مد خاموش در این حالت کنترلر وارد مد خاموشی گردیده و با اعمال فرمان به فن های هوا رسان، آن ها را در وضعیت همواره خاموش قرار می دهد.

یک نظر ارسال کنید

تمام حقوق مادی و معنوی محتوا و قالب و محصولات سایت برای آرسا محفوظ میباشد.